aircraft-513641_1280Na cestě za diplomovou prací studenti často tápou, kde začít. V tom lepším případě mají téma a vedoucího práce. I když je pro ně téma zajímavé, děsí je množství odborné literatury, kterou by si měli přečíst, a usilovně přemýšlí, jak si načtené informace uchovávat a třídit. Na začátku je toho opravdu spousta, než se člověk alespoň trochu zorientuje a vytvoří si systém. Když ale přemýšlíte, kam povedou vaše první kroky, musíte si nejprve zvolit ten správný směr k cíli.

Když přijdete ke mně na konzultaci, hned na začátku vám položím otázku, jaký je cíl vaší diplomové práce. To proto, abych pochopila směr, kterým jdete, a celkový kontext, o čem má práce být. Ve většině případů se ale odpovědi nedočkám, protože studenti mají pouze téma. Téma je sice fajn věc, ne že ne. Ale pro napsání diplomové práce nám prostě nestačí. Je totiž moc obecné.

Představte si třeba, že píšete na téma harmonizace práce a rodiny. Ale já vůbec netuším, jestli píšete o tématu z pohledu státu, zaměstnavatelů, matek, otců nebo celých rodin. Nevím, jestli se tématem zabýváte v rámci České republiky, zahraničí, případně srovnáváte dvě země mezi sebou. Jestli se zabýváte legislativními normami, které poskytuje stát, nebo dostupností doplňkových služeb poskytovaných dalšími subjekty. Jistě i vás napadá spoustu možností, jak takové téma pojmout.

Pokud i vy postrádáte cíl práce, je na čase si ho formulovat, abyste mohli na vaší cestě za diplomkou zvolit ten správný směr a nezdržovali se blouděním. Jak na to?

V dobách svých studií na Masarykově univerzitě jsem měla to veliké štěstí, že jsem potkala profesora Libora Musila, tehdejšího vedoucího katedry sociální politiky a sociální práce, ale především moudrého a pokorného člověka. Vedl totiž předmět diplomový seminář, který měl studenty připravit na psaní závěrečné práce. V rámci předmětu museli všichni studenti sepsat cíle své diplomové práce, aby si mohli zapsat téma do informačního systému.  Ano, cíle. Ne jeden cíl, ale hned tři cíle – symbolický, aplikační a poznávací. Pan profesor Musil si je pak přečetl a pokud mu to nedávalo smysl, tak je svým milým žákům zase vrátil k přepracování.  Už si ani nepamatuji, na kolika konzultacích jsem byla, než jsem konečně pochopila, co se po mě chce. A kolik času mi trvalo, než jsem tento jeho kouzelný návod docenila. Abych vám ušetřila čas a trápení, tak se o tento kouzelný nástroj s vámi ráda podělím.

O co tedy jde? Tyto cíle vychází z myšlenky, že nechceme psát tzv. práci pro práci a vytvořit naprosto nepoužitelný dokument, který si už po obhajobě nikdy nikdo nepřečte. Naopak, chceme, aby diplomka měla nějaký smysl, v ideálním případě i konkrétní výstup a dopad. Předpokládáme tedy, že student má k tématu nějaký osobní vztah či motivaci, proč se tím vším vůbec zabývá a proč tomu bude věnovat několik měsíců svého života. A voilà – máme tu symbolický cíl.

Zeptejte se tedy sami sebe na následující otázky:

a) Na jaký problém chceme upozornit?
Případně co byste chtěli zlepšit? Ať už budete řešit nějaký problém nebo budete chtít něco zlepšit, vždy se ve vaší práci bude jednat o změnu, a to změnu k lepšímu. Pokud zůstanu u tématu harmonizace práce a rodiny (HPR), mohu upozornit například na problematiku nedostatku opatření pro HPR poskytovaných zaměstnavateli v ČR.

b) Koho chceme upozornit?
V tomto bodě je důležité uvědomit si, kdo je naším stakeholdrem, neboli jakýmsi „držitelem tématu“. Stakeholdry označujeme všechny osoby a instituce, které mají s tématem co do činění. Pro téma HPR to tedy mohou být např. matky, ženy, rodiny, zaměstnavatelé, státní instituce, zařízení poskytující služby pro rodiny s dětmi atd. V rámci tohoto bodu je však důležité vybrat si pouze jednu skupinu.

c) Proč si myslíme, že to neví, nebo proč tomu nevěnují dostatečnou pozornost?
Než začneme vymýšlet cíl naší práce, je samozřejmě nutné udělat si rešerši a nastudovat dostupné výzkumy, které na dané téma již byly uskutečněny. Můžeme díky tomu přijít na to, že náš stakeholder o problematické situaci ví, ale pouze ji z nějakého důvodu nevěnuje pozornost. Např. městské zastupitelstvo si je vědomo díry v chodníku před vaším barákem, ale pro letošní rok vyčerpalo rozpočet, a proto se problémem v současné době nezabývá. Není tedy nutné zkoumat veřejné mínění, kolika procentům obyvatel díra dennodenně znepříjemňuje život, ale spíše jaké priority zastupitelstvo v daném roce mělo, že jim na opravu nezbyly finance, případně co by mohlo ovlivnit způsob prioritizace v příští roce.

Antoine de Saint-Exupéry řekl, že cíl bez plánu je pouze přání. A přesně tento citát vystihuje aplikační cíl. Aplikační cíl je totiž jakýmsi prvním krokem v našem plánu za dosažením symbolického cíle. Začíná to být trochu složité, že? Ale nebojte se, díky aplikačnímu cíli je celé psaní diplomky o dost snazší.

Symbolický cíl je totiž opravdu jen symbolický. Většinou jde o nějaký větší cíl, který nemáme šanci naplnit, jako třeba dosáhnout toho, aby se 50% žen po rodičovské dovolené vracelo na zkrácené úvazky, nebo aby ve školních třídách nebylo více než dvacet dětí apod.

Představte si, co všechno se musí stát, aby se těchto změn dosáhlo, a kolik let to bude trvat. To je přece na jednu diplomku moc velké sousto. A tak je lepší si stanovit aplikační cíl a zodpovědět následující otázky:

a) Čeho chci dosáhnout pomocí poznatků své práce?
Chci změnit přístup zaměstnavatelů k zaměstnávání žen po rodičovské dovolené? Nebo chci matky seznámit s tím, na jaká opatření pro HPR mají ze zákona nárok? A nebo chci zvýšit kapacitu mateřských školek? Je toho opravdu spoustu, co se dá dělat. Já si však opět mohu vybrat pouze jeden cíl, kterého chci dosáhnout pomocí poznatků mé práce. Zároveň pracuji již s konkrétním stakeholdrem, kterého jsem si vybrala v rámci symbolického cíle. Např. pokud budu řešit, že zaměstnavatelé neposkytují dostatek opatření pro HPR, mým stakeholdrem jsou právě zaměstnavatelé a mým aplikačním cílem by mohlo být např. toto:

Pomocí poznatků své práce bych ráda přispěla ke změně způsobu, jakým zaměstnavatelé vnímají celkový přínos matky vracející se po rodičovské dovolené zpět do zaměstnání.

 b) Čeho by se měly týkat poznatky mé práce, aby naplnily cíl definovaný v otázce a)?
Pokud tedy chci přispět ke změně způsobu vnímání zaměstnavatelů, pravděpodobně jim budu chtít představit přínos pro firmu, který žena vracející po rodičovské dovolené bez pochyby má.

c) Co konkrétně udělám s těmito poznatky, aby byl naplněný účel popsaný v otázce a)?
Této otázce většinou říkám „bonusová“. Je to proto, že jde nad rámec vaší diplomové práce a týká se konkrétní akce po dovršení vaší cesty za titulem. E to jakýsi důkaz, že jste práci nepsali zbytečně, ale bude někomu k něčemu dobrá. Když budete např. zpracovávat návrh marketingové kampaně pro vámi vybranou organizaci, je velmi pravděpodobné, že si diplomku nebudete syslit v šuplíku, ale že vaši práci dáte organizaci k dispozici, aby se mohla inspirovat, případně kampaň využit.

Stejně tak v případě našich zaměstnavatelů by bylo vhodné výstupy práce odprezentovat výsledky výzkumu na nějaké konferenci, případně se spojit s organizacemi, které se zabývají rovnými příležitostmi, diskriminací na trhu práce apod.

Přestože už jsme trošku snížili naše cíle ze symbolického na aplikační, je to ještě pořád velké sousto. Přece jen změnit to, jakým způsobem někdo něco vnímá, jsou pořád roky a roky práce. Úkolem naší diplomové práce je spíše přispět svou kapkou do mlýna. Budeme se tedy soustředit na to, čeho by se měly týkat naše poznatky, abychom dosáhli aplikačního cíle (otázka b)) a formulujeme si tak poznávací cíl (ano, teď už můžete jásat, tento je už opravdu poslední ;)).

            V našem případě můžeme dále pokračovat tématem HPR a jako poznávací cíl stanovit např.: Zjistit jaký je celkový přínos žen po návratu na trh práce pro jejich zaměstnavatele.

Pokud tento cíl přeformulujeme do otázky „Jaký je celkový přínos žen po návratu na trh práce pro jejich zaměstnavatel?“, tak jsme právě získali tzv. hlavní výzkumnou otázku (HVO) celé práce. Nyní je vaším úkolem HVO zodpovědět, a tak naplnit poznávací cíl vaší práce.

Pokud jste dočetli až sem a máte pocit, že tomu rozumíte, tak právě teď je na místě hlasitě jásat. To, co já jsem nemohla pochopit několik dlouhých a útrpných měsíců, jste vy pochopili za pár minut. Pokud nepatříte k těm šťastnějším, co jim to hned seplo, jděte si odpočinout, vyspěte se a zítra si to zkuste přečíst celé znovu s čistou hlavou. Když totiž vaše diplomka chytne ten správný směr, nemůžete po cestě zabloudit 😉

 

Kudy se vydat k cíli

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *